KATALOG  GALERIJANEKRETNINEMARKETING KONTAKT                                                   

 

 

NASLOVNAPROJEKTIRANJE GRAĐENJE ENERGETIKA-INSTALACIJE UREĐENJE DOMA UREĐENJE OKOLIŠA

Marketing 

Vjetroelektrane

U sklopu projekta obnovljive energije Hrvatska je krenula u iskorištavanje snage vjetra u svrhu dobivanja električne (zelene) energije. Vjetroelektrane u području jakog i učestalog vjetra imaju veliku iskoristivost. Ovako dobivena energija je čista, ne zagađuje okoliš a proizvedena energija distribuira se HEP-u.

Vjetroelektrane - turbine

Vjetroelektrane: vjetroturbine: vjetroelektrane hrvatska 

Moderni vjetroturbine su složeni tehnički sustavi koji prilikom izgradnje i u toku eksploatacije objedinjuju različita znanstvenih područja:
aerodinamika, lagane konstrukcije - lopatice rotora, dinamika, sveukupni sustav

mehanički inženjering postrojenje  strojevi, osovine, mjenjači, ležajevi, kočnice, toranj
elektrotehnika - generator, pretvarač frekvencije, priključak električnih vodova
elektronika, instrumentacija, automatika, računalna znanost - osigurani sistem kontrole, daljinski nadzor, senzori.
graditeljstvo - inžinjerstvo konstrukcije - temeljenje, prilazni putevi
meteorologija
Koja je optimalna visina tornja ovisi o lokaciji i cijeni.
Najčešće se grade čelični i betonski stupoiv  a rijeđe rešetkaste kčelične konstrukcije.
Čelični tornjevi se obično sastoje od dva do četiri segmenta.
Betonski stupovi izvode se u kliznoj oplati na gradilištu a zavisno od mogućnosti transporta ugrađuju se na licu mjesta, zavisno i od visine i godišnjeg doba i klimatskih zona. 
Prednapregnuti betonski stupovi se prednaprežu na gradilištu. Pojedini elementi  stupa slažu prema tehn. dokumentaciji i naknadno se prednaprežu čeličnim kablovima.

Temelji vjetroturbina

temelji: Vjetroelektrane: vjetroturbine: vjetroelektrane hrvatska 

Stupovi mogu biti od čelika ili prednapregnutog betona.
Kako bi se garantirala sigurnost bitno je temeljenje. Temeljenje ovisi o vlastitoj težini, dinamičkom opterećenju vjetra i rotora te nosivosti tla.  Temelji su uobičanjno armirano betonske ploče, kružnog ili križnog tlocrtnog oblika.

Rad vjetroturbina

rad Vjetroelektrane: vjetroturbine: vjetroelektrane hrvatska 

Vjetro turbine se montiraju na stupove na visini od 30m na više. Turbine se pokreću snogom jetra koja se preko propelera okreće oko horizontalne osi. Svaki vjetrogenerator se dimenzionira i dizajnira prema snagi vjetra za određeno područje.
Uobićajni vletrogeneratori se izvode za horizontalnom osi i tri lopatice.

Eenergija vjetra nije dostupna kontinurano, vjetar nije konstantan. Količina generirane energije je manja od teoretske. Faktor kapaciteta je godišnji prinos nominalne izlazne vrijednosti u KWh podijeljen sa brojem sati u godini.
Faktor kapaciteta može biti u rasponu od 30% u obalnom području sa jakim vetrom do oko 18% u unutrašnjosti sa manje vjetra. xxx
 

Vjetroelektrane u Hrvatskoj

Prva vjetroelektrana izvedena 2006. godine na lokaciji Trtar-Krtolin pokraj Šibenika, ima snagu 12 megavata i priključena je, kao što će i naredne elektrane biti, na sustav dalekovoda. Struja se distribuirana u HEP-ovu mrežu. Ovo područje ima oko 3000 vjetrovitih sati/god. što je više od granične vrijednosti. Isplativa je gradnja na područjima koja imaju do 2000 vjetrovitih sati/god.
Pored tih lokacija u županiji se prostornim planom predviđa još 17 povoljnih lokacija za podizanje vjetroelektrana.
Vjetroparkovi: Vjetroelektrane: vjetroturbine: vjetroelektrane hrvatska 

U sklopu projekta obnovljive energije Ličko-senjska županija - vjetroelektrane u zaleđu Senja, na međi Velike Kapele i Velebita , prema projektu, ukupne snage 42 megavata. Sastoji se od 14 vjetrogeneratora, spojena na na sustav dalekovoda s trafostanicom. Ukupni kapacitet 42 MW. Godišnja proizvodnja el. energije 125 milijuna kWh neto.

Prema ispitivanju povoljna lokacija je visoravan na Ćićariji 34 vjetroturbine snage 80 MW te Skitača u Istri. Kako alternativni izvori energije postaju zakonom u Europi, u Hrvatskoj je klima sve povoljnija za gradnju vjetroelektrana pa se očekuje da bi do 2010. mogli imati šest VE koje bi proizvodile 171,6 MW struje ili 4,5 posto ukupne instalirane snage u zemlji.

Šibensko-kninska županija - Orlica - gradnja vjetroparka od 12 vjetrogeneratora. Tri vjetroelektrane će imati snagu od 900 KW i devet snagu od 800 KW.-12 vjetrenjača proizvodit će snagu od 10 megavata.

Prema seminaru: OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Za vaš dom & ured

PVC stolarija - Final forma d.o.o,

Zelena zona

Solarno grijanje na vašem krovu - obnovljivi izvori..     

Podno grijanje...  
prednosti podnog grijanja 

Montažna kuća od slame niskoenergetska drvena...

Niskoenergetska gradnja
montažne kuće...
  

   Projektiranje   Građenje    Unutarnje uređenje   Uređnje okoliša   Čišćenje-servisi     

   kontakt@mojanekretnina.eu