KATALOG  GALERIJANEKRETNINEMARKETING KONTAKT                                                   

 

 

NASLOVNAPROJEKTIRANJE GRAĐENJE ENERGETIKA-INSTALACIJE UREĐENJE DOMA UREĐENJE OKOLIŠA

Galerija

Biološki bazeni  - zdrava alternativa bazena za ekološki osvješćene osobe

Umjetno stvorena jezerca za kupanje i biološki bazeni su se zadnjih par godina čvrsto etablirali kao alternativa za „konvencionalni“bazene. Povećana želja vlasnika kuća i vrtova za rekreacijom pred kućnim pragom, izbjegavanju ljetnih gužva na plažama mora, jezera ili komunalnih bazena ih je  potakla da si izgrade vlastitu mogućnost kupanja u svome vrtu.

biološki bazeni 
Izlazna točka razvitka bioloških bazena je nastala sredinom 80-tih godina u Austriji.
Od tamo se “prelilo”preko granica u Njemačku, Francusku i ostatak Europe. U međuvremenu se
taj trend proširio i na prekooceanske zemlje kao što su SAD i Australija, najnoviji projekt se izrađuje na Mauricijusu.
Biološki bazen se prilagođava površinom i stilom na svaku okučnicu(bila to najmodernija pasivna kuća ili kuća izrađena u kamenu)  i klijenta.

biološki bazeni 

Temeljna ideja biloških bazena je potpuno jednostavna:
jedan dio vodene površine(bazen) je namjenjen za kupanje
a drugi dio vodene površine (jezerce) je namjenjeno za pročišćavanje vode.Kemija (klor itd.) se ovdje potpuno izbacuje iz koncepta.

Jedino kroz potpuno prirodni i biološki proces čišćenja, koji se odvija u regeneracijskoj zoni(jezercu), dobiva se higijensko bezprijekorna kvaliteta vode.
Zadaća osobe zadužene za planiranje, je da ostvari sve potrebne okvirne uvjete potrebne za stabilnu ekološku ravnotežu koja se prenese iz prirode na zatvoreni sistem bazena.

biološki bazeni 
Isto tako kod čišćenja priroda ovdje služi kao uzor:
čišćenje vode se odvija u područjima nasađenim raznim nadvodnim i podvodnim biljkama. Pomno odabrane biljke koje se sade u tim područjima oduzimaju hranjive tvari iz vode, koje su otpustili mikroorganizmi tokom procesa razgradnje štetnih klica i organskih substanca.

Također i za čišćenje vode prijekopotrebni sitni račići nađu u tim područjima hranu i sklonište.
 

U zoni regeneracije bioloških bazena voda se prirodno čisti tako da protiče pomoću horizontalnih i vertikalnih strujanja kroz sloj šljunčanog filtera.
Bazen i zona regeneracije stvaraju zatvoreni sistem zato je veoma
bitna dobra izolacija. Najčešće se koristi izolacija od flexibilne PVC folije minimalne debljine od 1,5mm.

biološki bazeni 
Biološki - bazen je usmjeren grupi osoba koje cijene prednosti „običnog-konvencionalnog“ bazena ali se žele u svom bazenu u potpunosti odreći kemikalija kao što su klor i dr..
Dio za plivanje (bazen) se kao i kod običnih bazena zida od betona ili izraduje po želji te se pomoću prelivnih kanala voda crpi i pomoću prirodnog pada teče u odvojenu zonu za regeneraciju (jezerce).
biološki bazeni 
Voda protiće kroz cijeli sistem u slobodnom padu te se pomoću
pumpe sa najniže točke dogura na ulazne točke u bazenu, tako
da nastaje zatvoreni vodeni krug.
Skimer ili prelivni kanal stvara vodeno strujanje na površini bazena koje lagano vuće grube nečistoće kao što su lišće, grančice i druge plutajuće čestice sa vodene površine prema sebi te tako osigurava uvijek čistu površinu vode.
biološki bazeni 
Slika:postojeći bazen na bazi klora preuređen u biološki

Pomoću dobro postavljene hidraulike (vodovodnih instalacija)
zone regeneracije mogu se postaviti  i podzemno tako da dio
jezerca ne mora nužno biti vidljiv (može biti skriven ispod
drvenog mola/plaže za sunčanje, ispod travnjaka ili izvesti ga kao dio žive ograde kuće.
To je idealno rješenje za sve osobe koje nemaju veliku površinu okoliša/vrta ali si žele priuštiti biološki bazen.


Što se tiče izgleda bazena je sve moguće, od običnih geometrijskih oblika bazena do imitacija jezerca sa plažom i ugrađenim stijenama sa vodoskocima.
Sve je moguće a granica je samo mašta pojedinca.

Velike prednosti bioloških bazena uz već navedene su i one zdrastvene:
-potpuno prirodna voda bez neugodnih mirisa klora
-izbjegava se iritacija očiju i kože
-voda bioloških bazena je idealno rješenje za alergičare
 jer ne sadrži kemijske substance!

Već postojeći bazeni se bez ikakvih problema
mogu preurediti u biološki bazen!

Pošto se kod izrade bioloških bazena radi o više stručnih smjerova, trebali biste radove prepustiti stručnoj osobi koja ima određeno iskustvo i poleđinu!

Autor: Eleg bazeni
 


   Projektiranje   Građenje    Unutarnje uređenje   Uređnje okoliša   Čišćenje-servisi     

   kontakt@mojanekretnina.eu